Kleptománia

Ak Vám poviem, že ľudia kradnú asi Vám nepoviem nič nové. Asi Vás ani neprekvapí ak poviem, že kradnú rovnako bohatý, ako aj chudobný. Niekedy však za kradnutím nie je ani tak neskromnosť, chudoba, či túžba mať viac, ale jednoducho istý druh duševného ochorenia. Odborný termín pre toto ochorenie je kleptománia, z gréckeho slova, ktoré v preklade znamená kradnúť. Ako vzniká? Kedy sa prejavuje? Ako sa dá liečiť a či sa vôbec dá liečiť? To si dnes priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Kleptománia ako je v predchádzajúcich riadkoch poznamenané je psychické ochorenie (cual es el mejor centro de planchado). Človek trpiaci týmto ochorením v obchode miesto nakupovania si túži privlastniť cudziu vec, bez samotného pôžitku z ukradnutej veci. Kleptomanov nemožno považovať za zlodejov. Ich úmyslom nie je obohatiť sa, veci kradnú skôr na základe vlastného vzrušenia z určitého vnútorného napätia a pre odbúranie pociťovanej úzkosti. Kleptoman nekradne preto, aby zbohatol, čo je vidno aj na jeho odcudzených úlovkoch. Častokrát sa stáva, že ukradne veci sú predmety, ktoré sú preňho absolútne nepotrebné alebo sa jedná o maličkosti. Ľudia trpiaci touto poruchou nie sú zväčša na kradnutie odkázaní, je veľmi pravdepodobné, že pochádzajú z vyšších kruhov. Ich dôvodom na odcudzenie vecí nie je to, že by na danú vec nemali. Jednoducho si ju nepotrebujú vziať, pretože ju nemôžu zaplatiť, ale potrebujú ju ukradnúť pre ten samotný pocit z toho, že si cudziu vec vezmú. Tak ako pri väčšine psychických porúch však nie jasné z čoho ochorenie pramení, a aké faktory sa na vzniku poruchy podieľajú. Existujú ukazovatele a štúdie, ktoré dokazujú, že ochorením trpia častejšie ženy ako muži. Kleptománia alebo nutkanie niečo cudzie vziať sa prejavuje najmä v obdoby hormonálnych zmien, aké napríklad pre ženu pripraví tehotenstvo alebo ovulácia. Keďže sa presne nevie čo presne sa na spustení poruchy podieľa, existuje niekoľko teórii.

Sú odborníci, ktorí sa domnievajú, že kleptomániu spôsobuje nedostatok lásky v detstve, ktorá sa práve takým to nutkavým správaním kompenzuje. Iný zase tvrdia, že sa za ňou môže skrývať výchova a vzor v rodine, ktorí vedie k nutkavému správaniu. Okrem kompenzácie lásky, sa môže pri kleptománií nahrádzať aj nedostatok sexu, či bezdetnosť. V niektorých prípadoch sa prejavila porucha až po prežití traumy, či po prekonaní príliš stresujúceho obdobia v živote. Kleptomániu môžeme u niektorých pozorovať už od detstva, son geniales para la ropa más larga, plne sa však prejaví až v dospelosti. Prípadne prejavy kleptománie v detstve treba konzultovať s odborníkom. Prílišným konzervovaním problému sa určite vec nevyrieši, nepotlačí a sama nevymizne. Kleptománia je celoživotným ochorením, ak sa s ňou odborne nepracuje, môže viesť k trestnému stíhaniu a samozrejme k uväzneniu. Treba si však uvedomiť, že kleptomani nie sú zlodeji, ale psychicky chorí ľudia. Zlodej nekradne z dôvodu nutkavého, úzkostného napätia, ale často krát pre svoj chabý eticky profil a nízke vôľovo-morálne vlastnosti. Empatia ako aj normy slušného správania sú u väčšiny zlodejov posunuté na veľmi nízku mieru. Je pochopiteľne, že za svoje správanie si zaslúžia trest, je však otázne či si za svoje správanie zaslúžia trest aj kleptomani. Keďže sa jedná o psychické ochorenie asi si skôr zaslúžia liečbu avšak asi sa ťažko dokazuje, že nie ste zodej!